galbuy

יבוא ושיווק חלפים ואביזרים למוצרי חשמל
מערכות לסינון מים

לכל חלק יש מחליף, למחיר שלנו אין!

בGalBuy.com – גלביי –  תוכלו למצוא מאגר של חלקי חילוף למכונות כביסה, מזגנים, תנורים, מיני בר, מערכות טיהור וסינון מים, מדיחי כלים, מיבשים, מקררים, אביזרים נלווים וכלי מדידה ועבודה במחירים משתלמים במיוחד. אתר GalBuy.com מופעל ע”י חברת גל בקרה ואיכות, יבואנית, משווקת ונותנת שירותי מעבדה למכשירי חשמל.

אתר GalBuy.com  הינו חנות וירטואלית העוסקת במכירה של חלקי חילוף למכונות כביסה, מזגנים, תנורים, מקררים, מייבשים, מדיחי כלים ומערכות לסינון מים.

זמינות ומגוון

מעל 3,000 חלקים ואביזרים שונים

משלוח מהיר

חשוב לנו שתקבלו שירות מהיר. אצלנו תיהנו ממשלוח מהיר ללא עיכובים מיותרים.

תמיכה

ניתן ורצוי לשלוח תמונות של החלקים לצורך זיהוי

תשלום מאובטח

100% קנייה בטוחה גם תשלום מאובטח ssl וגם אפשרות להחזרות

מבצעים

מערכות לסינון וטיהור המים

משלוח בדואר רשום 20₪. 3-21 ימי עסקים.

משלוח עם שליח 39₪. מבוצע ע”י HFD כאשר זמן אספקה 1-5 ימי עסקים ברוב המקרים. יתכנו עיכובים.

גל בקרה ואיכות מתחייבת לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה.

1. רק הלקוח המזמין (גם אם מיען את המשלוח לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות הדין החל ולאמור להלן.

2. לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 21 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם  פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

3. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 

4. לקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק”).

ניתן להודיע על ביטול באחת הדרכים שלהלן:

– בטלפון : 08-9101666

– בדואר רשום לכתובת : גל בקרה ואיכות, ת.ד. 16017 אשדוד 7706001 

– בדואר אלקטרוני :  galbuy@galbuy.com

5. יש למסור הודעה בכתב בכל אחד מאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף (4 ספרות אחרונות של האשראי שאיתו ביצעו את העסקה).

6. במקרה שבו הלקוח קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר הלקוח את המוצר באמצעות אחת הדרכים המפורטות להלן:

– בתיאום מראש, במחסן החלפים בכתובת הנביאים 38 אשדוד

– באמצעות איסוף על ידי שליח – באפשרות הלקוח לתאם את איסוף המוצר מול החנות בטלפון 08-9101666, בעלות 45₪ שתופחת מסכום הזיכוי. האיסוף יבוצע מהכתובת שיבחר הלקוח, ובתנאי שהיא בישראל (למעט באזורים אליהם הגישה מוגבלת או שהינם מרוחקים), על ידי שליח מחברת שליחויות חיצונית, בכפוף למדיניות חברת השליחויות כאמור, כפי שתעודכן מעת לעת.

לקוח המבקש להחזיר מוצר/ים, נשוא ביטול העסקה, באמצעות שליח כאמור, יצרף למשלוח את החשבונית אשר צורפה להזמנה שנמסרה לו, כאשר היא מסומנת בהתאם למוצר/ים אותם מחזיר הלקוח לחברה.

7. במקרה של ביטול כאמור לעיל (שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן), תחזיר גל בקרה ואיכות בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח ותבטל את החיוב בשל העסקה.

8. לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להימנע משימוש במוצר/ים כאמור. אין בזכותו של הלקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של גל בקרה ואיכות לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוחות המבקשים לבטל עסקה מתבקשים  להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

9. הלקוח יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לגל בקרה ואיכות אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר.

10. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. במידת הצורך החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות הדין תחזיר גל בקרה ואיכות, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח. הזכות לביטול העסקה לא תחול במקרים המנויים בחוק לרבות המקרים הבאים:

– כל מוצר או חלק הניתן לחבר למקור אנרגיה(חשמל, מים, גז). חלקים חשמליים, אלקטרוניים, אלקטרו-מכניים ושסתומים חשמליים. כל זאת בהתאם להנחיות משרד הכלכלה.

– מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה;

– מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

– מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים).

11. בעת ביטול עסקה ו/או החזרה של מוצר. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי התשלום ששולם בפועל.

12. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.

13. החלפת מוצרים במוצרים אחרים ו/או כנגד קבלת זיכוי תבוצע במחסן החלפים גל בקרה ואיכות בתיאום מראש, בכפוף להצגת חשבונית בגין ביצוע העסקה, בהתאם למועדים שלעיל.

14. בכל מקרה לא תישא גל בקרה ואיכות באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

15. גל בקרה ואיכות אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.

16. מוצרים שנרכשו בתנאי “מכירה מיוחדת“ (למשל 1+1, מוצר שני ב-50%), יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר כספי ו/או זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.

17. לא ניתן לממש זיכויים באתר.

1-תנאים כללים:

1-א. אתר GalBuy.com (להלן: ה”אתר”) הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ומחוצה לה. בעל האתר ומפעילו הנו גל בקרה ואיכות עוסק מורשה (להלן: “גל בקרה ואיכות”).

1-ב. פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).

1-ג. בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע.

1-ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין גל בקרה ואיכות; עקב כך הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1-ה. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

2-פרטי משתמש האתר:

2-א. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת”ז / ח”פ, שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

2-ב.הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר

3-הזכות והכשרות להשתמש באתר:

כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן, רשאי להשתתף בהליך המכירה:

3-א. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שהנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

3-ב.המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3-ג.המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

3-ד. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

גל בקרה ואיכות שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

4-אבטחת מידע ופרטיות באתר:

אנו מודעים לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ולכן אנו נוקטים באמצעי זהירות המתקדמים ביותר עבור רכישה בטוחה. 

גל בקרה ואיכות מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי החברה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד גל בקרה ואיכות ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, העלולים להיווצר מחדירה כאמור.

נפלה טעות בתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את גל בקרה ואיכות.

רישומי המחשב בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.

5-תשלום ואספקה:

5-א. המחירים באתר כוללים מע”מ.

5-ב. אספקת מוצרים תתבצע על פי תנאי משלוח אשר מופיעים ליד כל מוצר (המחירים אינם כוללים משלוח – מחיר המשלוח ישתנה בהתאם למוצר ולמרחק המשלוח).

אחריות למוצרים הנמכרים באתר:

כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הנם חדשים לחלוטין, מלבד אם צויין אחרת ,באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין.

6-תנאים נוספים:

6-א. גל בקרה ואיכות ו/או האתר לא ישאו במישרין ועקיפין באחריות למועד אספקתם ו/או כלשהו למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם.

6-ב . גל בקרה ואיכות ו/או האתר לא ישאו במישרין ועקיפין באחריות למקרה שבו הרכישה של המשתתף לא התקבלה במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתתף לרכוש ו/או לקבל מוצרים.

6-ג. גל בקרה ואיכות ו/או האתר לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

6-ד. גל בקרה ואיכות ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתם, בין היתר אם מתברר להם שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

6-ה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון אשר ימנעו ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית חברת גל בקרה ואיכות ו/או האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

6-ו. במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית גל בקרה ואיכות ו/או האתר, אך לא חייבים, לבטל את הרכישה הספציפית.

6-ז. גל בקרה ואיכות ו/או האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

6-ח. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של גל בקרה ואיכות ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם גל בקרה ואיכות.

7- מדיניות החזרות:

גל בקרה ואיכות מתחייבת לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה.

1. רק הלקוח המזמין (גם אם מיען את המשלוח לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות הדין החל ולאמור להלן.

2. לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 21 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם  פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

3. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 

4. לקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק”).

ניתן להודיע על ביטול באחת הדרכים שלהלן:

– בטלפון : 08-9101666

– בדואר רשום לכתובת גל בקרה ואיכות, ת.ד. 16017 אשדוד 7706001 

– בדואר אלקטרוני :  info@galbuy.com

5. יש למסור הודעה בכתב בכל אחד מאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף (4 ספרות אחרונות של האשראי שאיתו ביצעו את העסקה).

6. במקרה שבו הלקוח קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר הלקוח את המוצר באמצעות אחת הדרכים המפורטות להלן:

– בתיאום מראש, במחסן החלפים בכתובת הנביאים 38 אשדוד

– באמצעות איסוף על ידי שליח – באפשרות הלקוח לתאם את איסוף המוצר מול החנות בטלפון 08-9101666, בעלות 45₪ שתופחת מסכום הזיכוי. האיסוף יבוצע מהכתובת שיבחר הלקוח, ובתנאי שהיא בישראל (למעט באזורים אליהם הגישה מוגבלת או שהינם מרוחקים), על ידי שליח מחברת שליחויות חיצונית, בכפוף למדיניות חברת השליחויות כאמור, כפי שתעודכן מעת לעת.

לקוח המבקש להחזיר מוצר/ים, נשוא ביטול העסקה, באמצעות שליח כאמור, יצרף למשלוח את החשבונית אשר צורפה להזמנה שנמסרה לו, כאשר היא מסומנת בהתאם למוצר/ים אותם מחזיר הלקוח לחברה.

7. במקרה של ביטול כאמור לעיל (שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן), תחזיר גל בקרה ואיכות בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח ותבטל את החיוב בשל העסקה.

8. לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להימנע משימוש במוצר/ים כאמור. אין בזכותו של הלקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של גל בקרה ואיכות לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוחות המבקשים לבטל עסקה מתבקשים  להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

9. הלקוח יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לגל בקרה ואיכות אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר.

10. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. במידת הצורך החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות הדין תחזיר גל בקרה ואיכות, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח. הזכות לביטול העסקה לא תחול במקרים המנויים בחוק לרבות המקרים הבאים:

– כל מוצר או חלק הניתן לחבר למקור אנרגיה(חשמל, מים, גז). חלקים חשמליים, אלקטרוניים, אלקטרו-מכניים ושסתומים חשמליים. כל זאת בהתאם להנחיות משרד הכלכלה.

– מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה;

– מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

– מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים).

11. בעת ביטול עסקה ו/או החזרה של מוצר. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי התשלום ששולם בפועל.

12. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.

13. החלפת מוצרים במוצרים אחרים ו/או כנגד קבלת זיכוי תבוצע במחסן החלפים גל בקרה ואיכות בתיאום מראש, בכפוף להצגת חשבונית בגין ביצוע העסקה, בהתאם למועדים שלעיל.

14. בכל מקרה לא תישא גל בקרה ואיכות באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

15. גל בקרה ואיכות אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.

16. מוצרים שנרכשו בתנאי מכירה מיוחדת (למשל 1+1, מוצר שני ב-50%), יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר כספי ו/או זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.

17. לא ניתן לממש זיכויים, באתר.

8- סמכות שיפוטית:

במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט באשדוד בלבד.

9- משלוחים:

אתר GalBuy.com שולח את מוצריו ללקוחות באמצעות ובאחריות דואר ישראל בדואר רשום ובאמצעות חברת HFD במשלוחים עם שליח. זמן המשלוח משתנה בהתאם לאופן המשלוח והמיקום הגיאוגרפי. מניסיוננו בעבר, משלוח בדואר רשום 3 עד 8 ימי עסקים בדרך כלל אך פחות מומלץ מכיוון שהיו מקרים רבים של עיכובים גדולים עד 21 ימי עסקים ואין לנו שליטה על תפקוד הדואר. משלוח עם שליח בדרך כלל 1 עד 5 ימי עסקים אך גם כאן יתכנו עיכובים ונתקלנו לא פעם במסירות שהתבצעו גם לאחר 10 ימי עסקים. יש לקחת זאת בחשבון כאשר מבצעים רכישה באתר. מומלץ לא לרכוש באתר כאשר יש דחיפות למועד האספקה. ניתן לתאם איסוף עצמי גם מעבר לשעות הפעילות. מועדי אספקה אינם תלויים בנו ואין לנו שליטה כלשהי או יכולת להשפיע על הזמן בו תתבצע המסירה.

.

משלוח בדואר רשום מוגבל לחבילה במשקל של עד 2ק”ג. עלות משלוח בדואר רשום 20₪.

משלוח בדואר שליחים מתבצע ע”י שרות שליחים של חברת HFD. עלות משלוח ע”י שליח 39₪.

הזמנה בסכום העולה על 600₪ מזכה במשלוח חינם.

Have a Question?

יש לכם שאלה ?

לא יודעים איזה חלק אתם צריכים ,צריכים עזרה אנחנו כאן לרשותכם וזמינים עבורכם

WhatsApp
יש לכם שאלה ?
צריכים עזרה ....
מוזמנים לשלוח לנו הודעה
דילוג לתוכן